CD Li Loiu


CLASES DE TAI CHI CHUAN

Frontón Zabalakoetxe Martes y Jueves de 18.30h a 19.30h